Werknemers denken dat robots hun mentale gezondheid beter kunnen ondersteunen dan mensen

2020 is het meest stressvolle jaar ooit voor werknemers over de hele wererld en mensen willen dat robots hen helpen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Oracle en Workplace Intelligence. Het onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 12.000 werknemers, managers, HR-leiders en C-level executives in elf landen en heeft aangetoond dat de COVID-19 pandemie heeft geleid tot meer stress op het werk, meer angst en meer burn-outs bij mensen over de hele wereld, en dat men liever hulp krijgt van robots dan van mensen.

Mentale gezondheidsproblemen op het werk hebben negatieve invloed op het privéleven
De wereldwijde pandemie heeft de mentale gezondheidsproblemen op het werk verergerd en de gevolgen blijven niet beperkt tot de werkvloer - mensen voelen de gevolgen ook thuis.
 

 • 85 procent zegt dat mentale gezondheidsproblemen op het werk (d.w.z. stress, angst en depressie) het leven thuis beïnvloeden.
 • De meest genoemde gevolgen waren slaaptekort (40 procent), slechte fysieke gezondheid (35 procent), minder geluk thuis (33 procent), familierelaties die lijden onder de situatie (30 procent) en isolatie van vrienden (28 procent).
 • Omdat de grenzen tussen werk en privé steeds verder vervagen doordat mensen thuis werken, heeft dit als gevolg dat 35 procent van de mensen per maand 40 overuren maakt. 25 procent van de mensen gaf aan uitgeput te zijn geweest door overwerk.
 • Ondanks de waargenomen nadelen van werken op afstand, vindt 62 procent van de mensen dat werken op afstand nu aantrekkelijker is dan voor de pandemie, omdat ze nu meer tijd hebben om met hun gezin door te brengen (51 procent) te slapen (31 procent) en werk gedaan te krijgen (30 procent).

Werknemers willen hulp en kiezen hiervoor liever technologie dan mensen
Mensen verwachten meer van technologie dan handige tools om mee samen te werken. Ze willen dat technologie hun mentale gezondheid ondersteunt.
 

 • Slechts 18 procent geeft de voorkeur aan mensen boven robots om hun mentale gezondheid te ondersteunen, omdat ze geloven dat robots zonder oordeel zijn 34 procent, een onbevooroordeelde uitlaatklep dienen om problemen te uiten (30 procent), en snel kunnen antwoorden op gezondheidsgerelateerde vragen (29 procent).
 • 68 procent van de mensen zou liever met een robot dan met hun manager praten over stress en angst op het werk en 80 procent van de mensen staat open voor een robot als therapeut of begeleider.
 • 75 procent zegt dat AI hun mentale gezondheid op het werk heeft geholpen. De belangrijkste voordelen waren het verstrekken van de informatie die nodig is om hun werk effectiever te doen (31 procent), het automatiseren van taken en het verminderen van de werkdruk om burnout te voorkomen (27 procent), en het verminderen van stress door te helpen bij het prioritiseren van taken (27 procent).
 • AI heeft ook de meerderheid (51 procent) van de werknemers geholpen hun werkweek te verkorten en hen in staat gesteld langere vakanties te nemen (51 procent). Meer dan de helft van de respondenten zegt dat AI-technologie de productiviteit van werknemers verhoogt (63 procent), en de arbeidstevredenheid (54 procent) en het algemene welzijn verbetert (52 procent).

Mentale gezondheidskwesties op het werk gaan niet weg en kunnen niet worden genegeerd
Werknemers willen dat hun werkgevers meer ondersteuning bieden op het gebied van de mentale gezondheid. Als deze hulp niet wordt geboden, zal dit grote invloed hebben op de wereldwijde productiviteit en op het persoonlijke en professionele leven.
 

 • 76 procent van de ondervraagden vindt dat hun bedrijf meer zou moeten doen om de mentale gezondheid van hun personeel te beschermen. 51 procent merkt op dat hun werkgevers nu mentale gezondheidssteun bieden als gevolg van COVID-19.
 • 83 procent van de ondervraagden wil dat hun bedrijf technologie levert om de mentale gezondheid te ondersteunen, inclusief toegang tot gezondheidszorg via self-service (36 procent), on demand counselingsdiensten (35 procent), proactieve gezondheidsmonitoringtools (35 procent), toegang tot wellness- of meditatie-apps (35 procent) en chatbots om gezondheidsgerelateerde vragen te beantwoorden (28  procent).
 • 84 procentvan de werknemers heeft te maken gehad met uitdagingen sinds ze thuis werken. Het feit dat er weinig onderscheid is tussen het persoonlijke en het professionele leven (41 procent) en dat ze te maken hebben met toegenomen uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid, zoals stress en angst (33 procent) zijn de hoofdredenen.
 • 42 procent van de mensen zegt dat stress, angst of depressie op de werkplek hun productiviteit doet dalen en 40 procent zegt dat het leidt tot een toename van de slechte besluitvorming. 85 procent zei dat stress, angst en depressie door het werk invloed hebben op hun leven thuis.

Nieuwe verwachtingen
"Door de nieuwe verwachtingen die er aan werknemers worden gesteld door het thuiswerken en de vage grenzen tussen het persoonlijke en het professionele leven, is de impact van COVID-19 op onze geestelijke gezondheid aanzienlijk – werknemers in alle landen en branches hebben ermee te maken," zegt Dan Schawbel, managing partner, Workplace Intelligence. "De pandemie heeft de geestelijke gezondheid op de voorgrond geplaatst - het is het grootste workforce issue van onze tijd en zal dat de komende tien jaar ook blijven. De resultaten van onze studie tonen aan hoe wijdverbreid dit probleem is en waarom het nu tijd is voor organisaties om erover te gaan praten en nieuwe oplossingen te onderzoeken".

Uitdaging 
"Met de wereldwijde pandemie is de mentale gezondheid niet alleen een breder maatschappelijk probleem geworden, maar ook een uitdaging op de werkvloer. Het heeft grote invloed op de individuele prestaties, de effectiviteit van het team en de productiviteit van de organisatie. Het is meer dan ooit een gesprek dat nu gevoerd moet worden en werknemers verwachten dat werkgevers het initiatief nemen en oplossingen bieden," zegt Oscar Lausegger, HCM Strategy Director voor Oracle Nederland. "Er kan veel worden gedaan om de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen en er zijn zoveel manieren waarop technologie zoals AI kan helpen. Maar eerst moeten organisaties de mentale gezondheid op de agenda zetten. Als we deze gesprekken op gang kunnen brengen - zowel op HR- als op uitvoerend niveau - kunnen we beginnen met het doorvoeren van veranderingen."

Bron: Managersonline.nl

Top